Royal Rangers v ČR

Letní tábor

L E T N Í   S T A N O V Ý   T Á B O R

místo: táborová základna Mělčany u Dobrušky

termín: 12.  -  24. SRPNA 2018

cena pobytu:

2 900,- Kč    14-ti denní pobyt ,  druhý a následující sourozenec 2 650,- Kč ;  případný týdenní pobyt po dohodě s hlavní vedoucí  1 650,- Kč

Upozorňujeme na to, že máme zájem hlavně o táborníky na celý pobyt, a to kvůli tréninku pobytu v přírodě a celotáborové hře. Týdenní účastníky budem brát po dohodě s rodiči, přednost  však budou mít zájemci o celý pobyt. Kratší pobyty budeme poskytovat pouze v ojedinělých případech ( zdravotní důvody, závažné situace - které si projednají předem rodiče s hlavní vedoucí).

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ:

V letošním roce byl upraven systém přihlašování tak, abyste vy rodiče i my organizátoři byli rychleji ve všem zajedno.

Po elektronickém přihlášení získáte informaci, že Vás budeme kontaktovat na Vaší elektronické adrese. Spojíme se s vámi a pošleme Vám formulář přihlášky (elektronicky a nebo podle Vašich požadavků poštou). Prosíme, abyste přihlášku vytiskli a vyplnili ji ručně a abyste si nechali od lékaře vystavit prohlášení, že je dítě schopné se zúčastnit pobytu ve stanovém táboře                                                                                                                        Kompletní přihlášku s vyjádřením lékaře nám pak co nejrychleji doručte na určené adresy hlídky v Jihlavě a nebo hlavní vedoucí v Horních Ředicích, které obdržíte v emailu.

Platbu je třeba uskutečnit nejlépe do konce měsíce května, abychom mohli zaplatit zálohu za základnu a programové aktivity; po osobní nebo telefonické dohodě  ( i v případě pozdějšího přihlášení na LT) je možná úhrada v dohodnutém termínu.

číslo účtu :  1021284254  kód banky : 6100 (Equabank) VS - číslo uvedené nahoře na přihlášce  201801XX (XX je pořadové číslo dítěte ze seznamu a v přihlášce ho máte aktualizované)

Způsob placení : Platbu proveďte na účet  - číslo účtu: 1021284254  kód banky: 6100 VS  je uveden na vaší přihlášce dítěte KS   0308

Informace poskytujeme na telefonních číslech 567 307 662 (večer) a mobilu  velitelky hlídky T.Antlové 776 787 567 a hlavní vedoucí tábora Hany Shánělové 603 414 980. Na všechny Vaše otázky rádi odpovíme.

Přihlásit se na letní tábor 2018

Seznam přihlášených

© 2008 - 2018, Royal Rangers - Jihlava II.
Design & Code: Matouš Skála, Josef Vejvoda